BIOGRAFIA  /   REPERTUAR

„One revelation of my visit to the city of Krakow for the film music festival was hearing the amazing performance of my Bioshock Infinite string quartet by the Airis Quartet. Not only did they play with technical perfection but they brought such heart and emotion to my work. They both surprised and thrilled me and the audience.”

Garry Schymann
kompozytor muzyki filmowej podczas Festiwalu Muzyki Filmowej
w Krakowie we wrześniu 2014

“… Muzyków Airis Quartet cechuje kreatywność, determinacja w twórczych poszukiwaniach, pracowitość, znakomity warsztat instrumentalny, wrażliwość muzyczna i szczególne wyczucie w wykonawstwie muzyki współczesnej…”

Marek Moś
Skrzypek, kameralista, wieloletni prymariusz Kwartetu Śląskiego, dyrygent Orkiestry AUKSO

„…The features that distinguish Airis Quartet is creativity, determination in originative search, diligence, excellent instrumental skills, musical sensitivity and special sense in performing contemporary music…”

Marek Moś
Violinist, chamber musician, former first violinist of the Silesian String Quartet
Director of the AUKSO Orchestra

“…Zespół ten jest przykładem wyjątkowego dobrania czterech indywidualności o olbrzymim temperamencie, gwarantującym świeżość interpretacji, polot oraz fantazję w grze i nieustającą wzajemną inspirację…”

Piotr Tarcholik
skrzypek, koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
wykładowca w Akademii Muzycznej w Krakowie

„..The ensemble is a great egsample of perfect match of four different personalities with a great temperament, what guarantees “freshness” of interpretation, flair, incredible playing fantasy and permanent mutual inspiration…”

Piotr Tarcholik
Violinist, concertmaster of The Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice
Proffessor at the Academy of Music in Cracow

“(…) Artyści swoją muzyką wrecz wprowadzili mnie w permanentny stan zasłuchania. Od zadumy i kontemplacji do przenikającej zewsząd radości.(…) Miało się wrażenie jakby grała cała orkiestra a przecież był to tylko kwartet. Ta muzyka wydawała się być muzyką nie z tego świata…”

Grażyna Zamorska- wydawca Krakowskiej Gazety Internetowej
Fragment recenzji wykonania Kwartetu smyczkowego nr 3 Krzysztofa Pendereckiego na koncercie w Europejskim Centrum Kultury im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

„(…) Artists put me into a permanent state of listening. From wistfulness and contemplation to overwhelming delight (…) One could have an impression of full orchestra though it was only a quartet playing. This music seemed to come from another world…”

Grażyna Zamorska- publisher in Cracow Internet Newspaper
Review of performing String Quartet no. 3 composed by Krzysztof Penderecki on the concert in Krzysztof Penderecki European Center of Culture in Lusławice